Kennisblog

Coronakredieten: de vis wordt duur betaald 2-6-2020
 
Om te voorkomen dat bedrijven door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen heeft de overheid de geldkraan flink opengezet. Maar voor veel bedrijven is dat onvoldoende. Om te kunnen overleven, moeten ze extra leningen afsluiten. Om dat makkelijker te maken heeft de overheid de bestaande Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) verruimd. Maar ondanks de verruimde staatsgarantie zijn banken bepaald niet gul met deze ‘coronakredieten’. Ondernemers klagen dat de vis duur wordt betaald; zij worden geconfronteerd met lange wachttijden, hoge rentes of zelfs afwijzing van hun coronakrediet-aanvragen.

Voor bedrijven die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus zet de overheid verschillende steunmaatregelen in, waaronder de verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) en de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C). Die verruiming houdt in dat de overheid voor een groter deel garant staat voor de leningen die bedrijven willen afsluiten, maar waarvoor zij niet genoeg zekerheden (onderpand zoals gebouwen, machines) kunnen bieden. De verruimde staatsgarantie verkleint het risico voor banken en vergroot hun mogelijkheden om geld uit te lenen. 
 
Lees verder...
Coronacrisis - Wat als de NOW voor jouw bedrijf geen uitkomst biedt? 28-4-2020
 
Wanneer je als ondernemer verwacht dat je door de coronacrisis ten minste 20% van je omzet verliest over drie maanden, dan kun je een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Je kunt dan, afhankelijk van de omzetdaling, tot maximaal 90% van je loonkosten vergoed krijgen. Maar het is goed mogelijk dat deze regeling voor jouw bedrijf geen uitkomst biedt. In dat geval kun je bedrijfseconomisch ontslag overwegen.
 
Lees verder...
Coronacrisis – cash is king 14-4-2020
  
De coronacrisis zet de economie wereldwijd op losse schroeven. Als omvallende dominostenen tikt de ene sector de andere aan. Niets is meer zeker. En niemand weet precies hoe groot de gevolgen op termijn zullen zijn. In deze onzekere tijden geldt: cash is king. Je liquiditeitspositie bepaalt of je in staat bent om aan je verplichtingen op korte termijn te kunnen blijven voldoen. En dat is mede bepalend voor je overlevingskansen. Wat kun je doen om je liquiditeitspositie te verbeteren?

Door de maatregelen van de overheid om het coronavirus te beteugelen is bij veel ondernemingen van de ene op de andere dag de omzet geheel of voor een belangrijk deel weggevallen, terwijl de kosten wel doorlopen. Wél uitgaande geldstromen, maar nagenoeg geen inkomende geldstromen meer, dat is zonder voldoende cash niet lang vol te houden. Zie daar de krantenkoppen: grote ketens eisen huurverlaging en weigeren in sommige gevallen zelfs de huur nog te betalen.
Lees verder...
Zijn de informatiesystemen van jouw organisatie toekomstbestendig? 16-3-2020
  
Globalisering, robotisering, digitalisering en technologische ontwikkeling: de wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Om dat hoge tempo bij te kunnen benen moet je onderneming in digitale topvorm zijn. Dat betekent dat alle voor jouw bedrijf relevante informatie altijd en overal op de juiste manier toegankelijk en beschikbaar is in een up-to-date digitale omgeving. Maar dat is de ideale wereld. De praktijk in veel MKB-ondernemingen is een stuk weerbarstiger. Tijd dus voor een reality-check: zijn de informatiesystemen van jouw organisatie toekomstbestendig?
 
Lees verder...
Samenwerking en partnerships: zó vergroot je de kans van slagen 12-2-2020
  
Groei is een algemeen doel en de meeste organisaties erkennen dat innovatie cruciaal is om die groei te realiseren. Samenwerking met andere partijen, bijvoorbeeld in de vorm van co-creatie, open innovatie of crossovers, vergroot de kans op succes. Met partners kun je vakkennis uitwisselen en netwerken delen. Bovendien brengen zij vaak nieuwe of andere inzichten mee. Tot zover de theorie. De praktijk blijkt echter een stuk weerbarstiger: van alle samenwerkingen mislukt 70 tot 80 procent. Hoe komt dat en hoe vergroot je de kans van slagen?
 
Lees verder...
Hoe en waar krijg je als MKB-ondernemer tegenwoordig nog financiering voor je plannen? 23-1-2020
  
De Nederlandse economie draait bovengemiddeld goed. Daardoor is de vraag naar kapitaal groot. Maar sinds 2013 is de financiering door banken met 19 miljard euro afgenomen. Zie daar de financieringskloof; het gat tussen de vraag naar financieringen en het aanbod van bancair krediet. Deze kloof heeft een negatieve invloed op het MKB-ondernemerschap en zet uiteindelijk ook een rem op de economische groei. Hoe komt het dat je als MKB’er zo moeilijk aan bancaire financiering komt en hoe los je dat op?
 
Lees verder...
Heb je een werknemer met een slapend dienstverband? Dan is het tijd om wakker te worden! 18-11-2019


Een recente uitspraak van de Hoge Raad zet een streep door het slapend dienstverband. Dat wil zeggen: je bent voortaan als werkgever in beginsel verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen en de wettelijke transitievergoeding te betalen, als een langdurig arbeidsongeschikte werknemer daar om vraagt. En de kans dat de betreffende werknemer jou daar nog voor het eind van het jaar om gaat vragen is groot. Want vanaf 1 januari 2020 wordt onder de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) de transitievergoeding fors lager.
 
Lees verder...
Echtscheiding? Zo voorkom je als ondernemer dat je ex-partner van je erft 25-10-2019
 
Wanneer jij en je partner uit elkaar gaan, dan wil je waarschijnlijk niet dat je ex na jouw overlijden nog iets van je erft. Maar als je dat niet zorgvuldig vastlegt in een testament, dan gelden voor je nalatenschap, inclusief je onderneming, de standaardregels van het erfrecht. En dat kan betekenen dat jouw nalatenschap, en dus ook eigendom van en zeggenschap over je onderneming, terechtkomt bij je ex-partner. Hoe zit dat? En hoe kun je dat voorkomen?
Lees verder...
Ben jij als dga voorbereid op de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap? 1-10-2019
  
Begin dit jaar is het conceptwetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap gelanceerd. Zoals de naam al suggereert is het wetsvoorstel bedoeld om ál te uitbundig lenen van de eigen BV door directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) aan banden te leggen. Want, zo is de redenering, lenen van de BV mondt te vaak uit in belastingontwijking. Mocht het wetsvoorstel in werking treden, dan belooft dat niet veel goeds, want de maatregelen zijn bepaald draconisch te noemen. Heb je als dga (samen met je partner) meer dan 500.000 euro schuld aan je BV (exclusief eigenwoningschuld)? Dan heb je alle reden om nú al in actie te komen. 
Lees verder...
Is jouw bedrijf digitaal genoeg? 2-9-2019
  
De wereld om ons heen wordt steeds digitaler. Als ondernemer ontkom je er niet aan om ook je eigen bedrijfsomgeving verder te digitaliseren. Simpelweg omdat de wensen en verwachtingen van je klanten, eindgebruikers en opdrachtgevers mee veranderen. De digitale ervaringen die ze bij andere bedrijven opdoen, verlangen ze ook van jouw organisatie. Hoe digitaal is jouw bedrijf? Digitaal genoeg voor de veranderende wensen van je afnemers? Digitaal genoeg om je concurrenten een stap voor te blijven? 
 
Lees verder...