Kennisblog

WHOA helpt faillissementen voorkomen 2-2-2021
  
Het is een hele mond vol: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Maar het is goed nieuws voor ondernemers die door de coronapandemie in financiële moeilijkheden verkeren en zelfs failliet dreigen te gaan. Deze nieuwe wet, die sinds 1 januari 2021 van kracht is, maakt het namelijk voor ondernemers een stuk makkelijker om een akkoord te bereiken met schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden.

Voorheen kon een onderhands schuldsaneringsakkoord alleen tot stand komen als álle betrokken schuldeisers en aandeelhouders daarmee instemden. Elke afzonderlijke schuldeiser kon dus instemming weigeren om zo een betere positie voor zichzelf te creëren. Daardoor was het vaak nauwelijks mogelijk om overeenstemming te bereiken. Onder de nieuwe wet kan een individuele schuldeiser of aandeelhouder een schuldsaneringsakkoord niet meer dwarsbomen. 
Lees verder...
Wat betekent de coronacrisis voor de continuïteit van jouw bedrijf? 18-1-2021
  
Veel bedrijven zijn hard geraakt door de coronacrisis. Zij zien zich geconfronteerd met teruglopende of zelfs opgedroogde omzet en tegenvallende resultaten. En er is vooralsnog grote onzekerheid over de toekomst. Wat betekent de coronacrisis voor de continuïteit van jouw bedrijf? Over die vraag zal je accountant je dit jaar stevig aan de tand voelen bij het samenstellen of controleren van de jaarrekening.  
Lees verder...
Tip voor 2021: rolling back the future 16-12-2020
  
Traditiegetrouw is de periode rondom de jaarwisseling er een van terugblikken en vooruitkijken. De balans wordt opgemaakt en er worden plannen gesmeed. Ondernemers leggen hun terugblik vast in het jaarverslag en hun vooruitblik in het bedrijfsplan; de basis voor groei en innovatie. Het heden is daarbij steeds het vertrekpunt. Maar denken vanuit het heden betekent ongemerkt denken in bekende patronen. Wil je - of moet je - als ondernemer die bekende weg verlaten, dan kun je als uitgangspunt voor je bedrijfsplan kiezen voor de rolling-back-the-future-benadering. 
Lees verder...
Investeren in vastgoed? Profiteer nog dit jaar van lagere overdrachtsbelasting 8-12-2020
Er is een groot tekort aan betaalbare woningen voor starters. Door een wijziging van de overdrachtsbelastingtarieven hoopt het kabinet de betaalbaarheid en de toegang tot de woningmarkt voor starters te verbeteren. Vanaf 1 januari 2021 betalen starters, onder voorwaarden, geen overdrachtsbelasting meer. Beleggers gaan juist meer betalen: 8% in plaats van de huidige 6%.  
Lees verder...
De klantonvriendelijkheid van het ken-uw-klant-principe 17-11-2020
  
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) schrijft voor dat alle financiële instellingen die zich bezighouden met vermogens van hun klanten, verplicht zijn volgens het ken-uw-klant-principe te werken en Customer Due Diligence (CDD) beleid te voeren. Dit is bedoeld om ‘netjes’ zakendoen (compliance) te bevorderen en vooral als middel in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Dat klinkt goed; een hardnekkig probleem dat stevig wordt aangepakt, daar kan niemand bezwaar tegen hebben. Toch?  
Lees verder...
Coronacrisis – Mag je zomaar arbeidsvoorwaarden wijzigen? 27-10-2020
 
Een bonusuitkering stopzetten, een toegezegde loonsverhoging terugdraaien of een provisieregeling aanpassen. Kun je als ondernemer de arbeidsvoorwaarden van je werknemer aanpassen om zo gedwongen ontslag of faillissement als gevolg van de coronacrisis te voorkomen?

Veel bedrijven worden hard getroffen door de gevolgen van de coronapandemie. De overheid reikt bedrijven in nood de helpende hand met steunmaatregelen zoals de NOW. Maar soms is de nood zo hoog dat er meer nodig is. Het eenzijdig wijzigingsbeding kan dan uitkomst bieden. Dat maakt het namelijk, onder voorwaarden, mogelijk om eenzijdig een wijziging in de arbeidsvoorwaarden door te voeren. Zo kun je als ondernemer snel en adequaat reageren op veranderende omstandigheden. 
Lees verder...
Maximaal besparen op vennootschapsbelasting 6-10-2020
  
Het kabinet heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2021 gepresenteerd. Een van de voorstellen in het plan is een verlaging van het lage tarief van de vennootschapsbelasting van 16,5% naar 15%. Tegelijkertijd wordt de belastingschijf voor dit tarief verlengd. Dit levert op zichzelf al een aanzienlijke belastingbesparing op. Maar het is bovendien interessant om te bekijken hoe je die belastingbesparing kunt maximaliseren.
 
Lees verder...
Coronacrisis: het roer om of bijsturen? 25-8-2020
  
Nu de coronacrisis voortduurt maken veel bedrijven zich zorgen over hun voortbestaan. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondernemers in het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven verwacht dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt als de coronacrisis langer dan een half jaar aanhoudt. Naast een forse afname van de omzet verwacht een kwart van de bedrijven het personeelbestand te moeten reduceren met zelfs meer dan 20 procent. Moeten bedrijven het roer omgooien om te overleven? Of is bijsturen voldoende? 
Lees verder...
Coronakredieten: de vis wordt duur betaald 2-6-2020
 
Om te voorkomen dat bedrijven door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen heeft de overheid de geldkraan flink opengezet. Maar voor veel bedrijven is dat onvoldoende. Om te kunnen overleven, moeten ze extra leningen afsluiten. Om dat makkelijker te maken heeft de overheid de bestaande Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) verruimd. Maar ondanks de verruimde staatsgarantie zijn banken bepaald niet gul met deze ‘coronakredieten’. Ondernemers klagen dat de vis duur wordt betaald; zij worden geconfronteerd met lange wachttijden, hoge rentes of zelfs afwijzing van hun coronakrediet-aanvragen.
 
Lees verder...
Coronacrisis - Wat als de NOW voor jouw bedrijf geen uitkomst biedt? 28-4-2020
 
Wanneer je als ondernemer verwacht dat je door de coronacrisis ten minste 20% van je omzet verliest over drie maanden, dan kun je een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Je kunt dan, afhankelijk van de omzetdaling, tot maximaal 90% van je loonkosten vergoed krijgen. Maar het is goed mogelijk dat deze regeling voor jouw bedrijf geen uitkomst biedt. In dat geval kun je bedrijfseconomisch ontslag overwegen.
 
Lees verder...
Coronacrisis – cash is king 14-4-2020
  
De coronacrisis zet de economie wereldwijd op losse schroeven. Als omvallende dominostenen tikt de ene sector de andere aan. Niets is meer zeker. En niemand weet precies hoe groot de gevolgen op termijn zullen zijn. In deze onzekere tijden geldt: cash is king. Je liquiditeitspositie bepaalt of je in staat bent om aan je verplichtingen op korte termijn te kunnen blijven voldoen. En dat is mede bepalend voor je overlevingskansen. Wat kun je doen om je liquiditeitspositie te verbeteren?

Door de maatregelen van de overheid om het coronavirus te beteugelen is bij veel ondernemingen van de ene op de andere dag de omzet geheel of voor een belangrijk deel weggevallen, terwijl de kosten wel doorlopen. Wél uitgaande geldstromen, maar nagenoeg geen inkomende geldstromen meer, dat is zonder voldoende cash niet lang vol te houden. Zie daar de krantenkoppen: grote ketens eisen huurverlaging en weigeren in sommige gevallen zelfs de huur nog te betalen.
Lees verder...
Zijn de informatiesystemen van jouw organisatie toekomstbestendig? 16-3-2020
  
Globalisering, robotisering, digitalisering en technologische ontwikkeling: de wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Om dat hoge tempo bij te kunnen benen moet je onderneming in digitale topvorm zijn. Dat betekent dat alle voor jouw bedrijf relevante informatie altijd en overal op de juiste manier toegankelijk en beschikbaar is in een up-to-date digitale omgeving. Maar dat is de ideale wereld. De praktijk in veel MKB-ondernemingen is een stuk weerbarstiger. Tijd dus voor een reality-check: zijn de informatiesystemen van jouw organisatie toekomstbestendig?
 
Lees verder...