Kennisblog

Hoe bescherm je jouw merk? 9-5-2022
  
Ben je ondernemer en kom je met een nieuwe naam voor jouw product of jouw bedrijf? Dan kun je  jouw merk beschermen door het te registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Daar kun je ook laten onderzoeken of de door jou bedachte naam of het beeldmerk nog beschikbaar is. Daar doe je verstandig aan, want als je een naam of beeldmerk gaat gebruiken dat hetzelfde is of dat lijkt op dat van een ander dan kan die ander je sommeren daarmee te stoppen en als je dat niet doet, naar de rechter stappen.

Waarom registreren?
Intellectuele Eigendom (IE) staat voor alle rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten, zoals uitvindingen, muziek, merken, vormgeving, software, teksten en foto's. De bekendste IE-rechten zijn het handelsnaamrecht, het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht. Een uitgewerkt idee kan door verschillende IE-rechten tegelijkertijd worden beschermd. Een registratie bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom kan helpen voorkomen dat een ander er vandoor gaat met jouw concept, naam, logo, ontwerp of uitvinding. Want misschien kan een ander niet maken wat jij kunt, ze kunnen het altijd kopiëren. Met een registratie ben je bovendien officieel eigenaar. Dit betekent dat je het recht ook kunt verkopen of in licentie geven. Is je merk geregistreerd, dan mag je ook het merkteken ® (R) voeren dat staat voor ‘registered trademark’. 
Lees verder...
Het studiekostenbeding gaat op de schop 5-4-2022
  

De arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de EU verbeteren, en werknemers minimumrechten geven in het kader van scholing. Dat is het doel van de Europese Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden die op 1 augustus van kracht wordt. Onderdeel van de richtlijn is dat bepaalde scholing kosteloos moet worden aangeboden door de werkgever. En daarmee heeft het studiekostenbeding in de huidige vorm zijn langste tijd gehad. 
Lees verder...
Duurzaamheidsverslag wordt prominent onderdeel van het niet-financiële jaarverslag 19-3-2022
 
Hoe draagt je onderneming bij aan een beter klimaat? Hoe past je bedrijfsstrategie bij maatschappelijke verantwoord ondernemen? Welke keuzes zijn er gemaakt? En welke invloed hadden die op milieu en maatschappij? Bedrijven kunnen in hun niet-financiële jaarverslag laten zien hoe zij duurzaam en maatschappelijk verantwoord opereren, maar een must is dat nog niet. Dat verandert vanaf boekjaar 2023. Dan wordt een zogeheten duurzaamheidsverslag verplicht voor grote beursgenoteerde ondernemingen. Het ligt voor de hand dat die verplichting op termijn ook voor het MKB gaat gelden.  
Lees verder...
E-commerce in opmars in het B2B-segment 21-2-2022
  

E-commerce is aan een stevige opmars bezig. Ook binnen het B2B-segment wordt online aan- en inkopen steeds populairder. Toch blijft de behoefte aan menselijk contact en advies in dit segment groot. Dat vraagt om de inzet van een gevarieerde verkoopaanpak die klanten de mogelijkheid biedt om zowel persoonlijk als op afstand en via selfservice contact te leggen. Want vanuit hun eigen consument-ervaring zijn je klanten intussen gewend geraakt aan dit gemak. En daardoor verwachten ze hetzelfde gemak ook in een zakelijke context. Dus zouden MKB-ondernemers in het B2B-segment moeten inspelen op deze ontwikkeling.
Lees verder...
Het UBO-register: wat betekent dat voor jou? 12-1-2022
 

Om fraude zoals witwassen te voorkomen en bestrijden, moeten alle EU-lidstaten sinds vorig jaar een UBO-register bijhouden. In dat register worden de zogeheten 'uiteindelijk belanghebbenden' (ultimate beneficial owners, UBO's) vastgelegd van juridische entiteiten zoals vennootschappen, stichtingen en trusts. In Nederland is de Kamer van Koophandel verantwoordelijk voor het UBO-register. Wat betekent het UBO-register voor jouw (op te richten) organisatie? 
Lees verder...
Ondanks ECB-miljoenen laten banken ondernemers in de kou staan. Uit vrees voor het KYC? 5-12-2021
  
Banken kunnen bij de Europese Centrale Bank (ECB) tegen zeer gunstige tarieven geld lenen. De voorwaarde voor het goedkope krediet is dat banken het geld ook daadwerkelijk weer uitlenen. Als ze aan die voorwaarde voldoen, en de kredietverlening minstens op peil weten te houden, krijgen ze een premie van 1% over het geleende bedrag. Ondanks deze lucratieve prikkel van de ECB houden banken onverminderd vast aan zeer restrictief financieringsbeleid en kan de gemiddelde MKB’er amper nog financiering krijgen.

Om de economie draaiende te houden is het belangrijk dat bedrijven de financiering krijgen die ze nodig hebben om te investeren. Vanuit die opvatting richt de ECB zich met speciale programma’s (TLTRO's, targeted longer-term refinancing operations) op het op peil houden of vergroten van de kredietverlening aan bedrijven. Door banken goedkoop geld te lenen, worden zij gestimuleerd om geld te lenen aan bedrijven. Dit houdt de kredietkosten laag en bevordert de bestedingen en investeringen, is de redenering. Om een beeld te geven van de bedragen die hiermee gemoeid zijn: ABN Amro leende vorig jaar 32 miljard euro bij de ECB. Met een premie van 1% zou dat de bank 320 miljoen euro opleveren. Maar ABN Amro slaagde er niet in de kredietverlening op peil te houden. Daarom halveerde de ECB de premie en liep de bank 160 miljoen euro inkomsten mis. 
Lees verder...
Tekort aan accountants: wie controleert straks nog jouw jaarrekening? 16-11-2021
  
De krapte op de arbeidsmarkt heeft ook de accountancy bereikt: zo’n vier op de tien accountantskantoren kampt met grote personeelstekorten. Dat blijkt uit recent onderzoek van ING. Het tekort gaat de komende jaren naar verwachting voor problemen zorgen bij de controle van jaarrekeningen. Het aantal bedrijven dat gecontroleerd moet worden is fors gestegen, terwijl het aantal accountantskantoren dat die controles mag uitvoeren juist flink afneemt. Daardoor zullen steeds meer bedrijven moeite hebben om een accountant te vinden. En een structurele oplossing is voorlopig niet in zicht. 
Lees verder...
Vaccinatieplicht op de werkvloer; een kwestie van tijd? 11-10-2021
  
In steeds meer landen worden werknemers verplicht om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. In Nederland botsen werkgever en werknemer vooralsnog over vaccinatie(plicht), want de een heeft een zorgplicht en de ander zijn privacy: controleren of iemand is gevaccineerd mag de werkgever niet, maar hij/zij moet wel zorgen voor een veilige werkomgeving. Wetgeving of jurisprudentie die werkgevers meer ruimte geeft is er (nog) niet. Blijft het dus voorlopig touwtrekken? Of is vaccinatieplicht op de werkvloer een kwestie van tijd? 
Lees verder...
Succesvol ondernemen na de coronapandemie 2-9-2021
  
De coronapandemie stelt veel ondernemers voor complexe vraagstukken. Kunnen -en willen- we nog terug naar 'business as usual'? Of ontstaat er een nieuwe post-pandemische wereld met fundamentele veranderingen op het gebied van gezondheid, werk, mobiliteit, veiligheid, voedsel en energie? En wat is daarvan de impact op mijn organisatie; hoe kan ik reageren, herstellen en uiteindelijk weer succesvol zijn? Het ogenschijnlijk simpele antwoord luidt: door je businessmodel voortdurend aan te passen aan de veranderingen en nieuwe inzichten.
 
Ook pré-corona moesten ondernemers voortdurend meebewegen met de snel veranderende wereld. Immers, als markten veranderen moeten bedrijfsmodellen parallel en in hetzelfde tempo veranderen. Maar de urgentie daarvan is door de coronapandemie wel fors toegenomen. Sterker: meer dan ooit hangt het succes -en zelfs het voortbestaan- van je onderneming af van voortdurende innovatie van je businessmodel. Met andere woorden: dit is hét moment voor organisaties om zichzelf opnieuw uit te vinden om aan nieuwe behoeften en uitdagingen te kunnen blijven voldoen. 
Lees verder...
Bankierseed stelt accountmanagers en relatiebeheerders van banken voor dilemma 29-6-2021
 
De kredietcrisis (2007-2011) heeft de maatschappelijke reputatie van banken flink beschadigd. Daarom heeft de bancaire sector in de jaren daarna tal van maatregelen genomen om die reputatieschade te herstellen en misstanden in de toekomst te voorkomen. Een daarvan is de invoering van de bankierseed, waarbij medewerkers van banken onder meer beloven dat ze het belang van de klant centraal stellen. Deze beroepseed staat echter vaak op gespannen voet met de dagelijkse praktijk, waarin juist het belang van de bank centraal lijkt te staan. Het gevolg: accountmanagers en relatiebeheerders van banken staan voor het blok en ondernemers met een financieringsvraag vangen vaak bot.

Strenge regels
In het kader van Customer Due DIligence-beleid hanteren banken strenge regels voor het accepteren van klanten en het verstrekken van financiering. Digitale risicobeheersing is prioriteit geworden en financieringsaanvragen worden daarom vooral getoetst op formele richtlijnen, kengetallen en zekerheden. Voor een persoonlijke inschatting van het ondernemerschap door de bankier op basis van zorgvuldig opgebouwd vertrouwen en contact met de klant is geen ruimte meer. Een ‘kloppend dossier’ lijkt het ultieme doel te zijn geworden. 
Lees verder...
Pas op voor te hoge rekening-courantschuld aan de eigen BV 1-6-2021
  
Als je als DGA een schuld aan je BV hebt, bijvoorbeeld in de vorm van een lening of een rekening-courantverhouding, moeten daar voldoende zekerheden tegenover staan. Als die zekerheden er niet of maar beperkt zijn of als de schuld te hoog is, kan de fiscus stellen dat er sprake is van een onzakelijke lening.  Dat kan vervelend - en duur - uitpakken. Nóg pijnlijker wordt het als je de schuld aan de BV alleen maar kunt aflossen door een verrekening met je toekomstige pensioenuitkeringen. Het is dus zaak om te hoge schulden aan je BV te vermijden, zeker in combinatie met een oudedagsvoorziening in eigen beheer.

Aandeelhoudersleningen liggen onder het vergrootglas
Wanneer je als DGA geld nodig hebt voor privé-uitgaven kun je de BV een dividend laten uitkeren. Over die uitkering moet aangifte worden gedaan en is dividendbelasting verschuldigd. Ook kun je als DGA voor datzelfde doel je salaris verhogen. Maar ook over salaris is belasting verschuldigd. Een andere optie is een lening afsluiten bij je BV. Daarmee kun je belastingheffing ‘langdurig uitstellen’, om niet te zeggen: omzeilen. En dat is precies de reden waarom deze zogeheten aandeelhoudersleningen bij de fiscus onder het vergrootglas liggen. Niet alleen omdat de lening vaak ‘consumptief’ wordt gebruikt - voor auto, caravan of vakantie - maar vooral omdat de lening vaak niet op zakelijke voorwaarden is gebaseerd. Dat wil zeggen: er zijn geen afspraken gemaakt over rente en aflossingen en/of er zijn geen of onvoldoende (zakelijke) zekerheden gesteld. In dat geval kan de fiscus met succes stellen dat de gelden in feite definitief uit de BV zijn gehaald, met alle fiscale gevolgen van dien. 
Lees verder...