Kennisblog

Pas op voor te hoge rekening-courantschuld aan de eigen BV 1-6-2021
  
Als je als DGA een schuld aan je BV hebt, bijvoorbeeld in de vorm van een lening of een rekening-courantverhouding, moeten daar voldoende zekerheden tegenover staan. Als die zekerheden er niet of maar beperkt zijn of als de schuld te hoog is, kan de fiscus stellen dat er sprake is van een onzakelijke lening.  Dat kan vervelend - en duur - uitpakken. Nóg pijnlijker wordt het als je de schuld aan de BV alleen maar kunt aflossen door een verrekening met je toekomstige pensioenuitkeringen. Het is dus zaak om te hoge schulden aan je BV te vermijden, zeker in combinatie met een oudedagsvoorziening in eigen beheer.

Aandeelhoudersleningen liggen onder het vergrootglas
Wanneer je als DGA geld nodig hebt voor privé-uitgaven kun je de BV een dividend laten uitkeren. Over die uitkering moet aangifte worden gedaan en is dividendbelasting verschuldigd. Ook kun je als DGA voor datzelfde doel je salaris verhogen. Maar ook over salaris is belasting verschuldigd. Een andere optie is een lening afsluiten bij je BV. Daarmee kun je belastingheffing ‘langdurig uitstellen’, om niet te zeggen: omzeilen. En dat is precies de reden waarom deze zogeheten aandeelhoudersleningen bij de fiscus onder het vergrootglas liggen. Niet alleen omdat de lening vaak ‘consumptief’ wordt gebruikt - voor auto, caravan of vakantie - maar vooral omdat de lening vaak niet op zakelijke voorwaarden is gebaseerd. Dat wil zeggen: er zijn geen afspraken gemaakt over rente en aflossingen en/of er zijn geen of onvoldoende (zakelijke) zekerheden gesteld. In dat geval kan de fiscus met succes stellen dat de gelden in feite definitief uit de BV zijn gehaald, met alle fiscale gevolgen van dien. 
Lees verder...
Maak werk van vakantiedagen 11-5-2021
  

Op 1 juli 2021 vervallen de wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2020 heeft opgebouwd, maar niet heeft opgenomen. Als werkgever ben je verplicht je werknemers tijdig en duidelijk te informeren over die vervaltermijn en ze de kans te geven om de vakantiedagen op te nemen. Omdat tijdens de coronacrisis bij veel werknemers een stuwmeer aan vakantiedagen is ontstaan, heb je als werkgever dit jaar een extra reden om er snel werk van te maken. 
Lees verder...
Kan jouw bv door als jij (tijdelijk) wegvalt? 23-3-2021
  

Niemand denkt er graag over na, maar weet jij wat er met je onderneming gebeurt als jij als DGA/bestuurder, al dan niet tijdelijk, wegvalt? Wie vervult dan jouw functie? Wie heeft dan de bevoegdheid om de zaken te regelen? Als je dat niet goed regelt, kan dat grote gevolgen hebben voor de continuïteit van je onderneming. Door nu een paar eenvoudige maatregelen te treffen voorkom je problemen.
Lees verder...
Restrictief financieringsbeleid van banken nekt ondernemers 2-3-2021
 

Terwijl de overheid zich met tal van steunmaatregelen inspant om bedrijven door de coronacrisis te helpen, houden banken de poot stijf. Zij houden, ondanks verruimde garantstelling van de overheid, vast aan restrictief financieringsbeleid. Steeds meer ondernemers kloppen tevergeefs aan bij de bank voor een nieuw krediet of uitstel van betaling van rente en aflossingen. Daardoor dreigen veel - ook gezonde en kredietwaardige - bedrijven de coronacrisis niet te overleven.
Lees verder...
WHOA helpt faillissementen voorkomen 2-2-2021
  
Het is een hele mond vol: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Maar het is goed nieuws voor ondernemers die door de coronapandemie in financiële moeilijkheden verkeren en zelfs failliet dreigen te gaan. Deze nieuwe wet, die sinds 1 januari 2021 van kracht is, maakt het namelijk voor ondernemers een stuk makkelijker om een akkoord te bereiken met schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden. 
Lees verder...
Wat betekent de coronacrisis voor de continuïteit van jouw bedrijf? 18-1-2021
  
Veel bedrijven zijn hard geraakt door de coronacrisis. Zij zien zich geconfronteerd met teruglopende of zelfs opgedroogde omzet en tegenvallende resultaten. En er is vooralsnog grote onzekerheid over de toekomst. Wat betekent de coronacrisis voor de continuïteit van jouw bedrijf? Over die vraag zal je accountant je dit jaar stevig aan de tand voelen bij het samenstellen of controleren van de jaarrekening.  
Lees verder...
Tip voor 2021: rolling back the future 16-12-2020
  
Traditiegetrouw is de periode rondom de jaarwisseling er een van terugblikken en vooruitkijken. De balans wordt opgemaakt en er worden plannen gesmeed. Ondernemers leggen hun terugblik vast in het jaarverslag en hun vooruitblik in het bedrijfsplan; de basis voor groei en innovatie. Het heden is daarbij steeds het vertrekpunt. Maar denken vanuit het heden betekent ongemerkt denken in bekende patronen. Wil je - of moet je - als ondernemer die bekende weg verlaten, dan kun je als uitgangspunt voor je bedrijfsplan kiezen voor de rolling-back-the-future-benadering. 
Lees verder...
Investeren in vastgoed? Profiteer nog dit jaar van lagere overdrachtsbelasting 8-12-2020
Er is een groot tekort aan betaalbare woningen voor starters. Door een wijziging van de overdrachtsbelastingtarieven hoopt het kabinet de betaalbaarheid en de toegang tot de woningmarkt voor starters te verbeteren. Vanaf 1 januari 2021 betalen starters, onder voorwaarden, geen overdrachtsbelasting meer. Beleggers gaan juist meer betalen: 8% in plaats van de huidige 6%.  
Lees verder...
De klantonvriendelijkheid van het ken-uw-klant-principe 17-11-2020
  
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) schrijft voor dat alle financiële instellingen die zich bezighouden met vermogens van hun klanten, verplicht zijn volgens het ken-uw-klant-principe te werken en Customer Due Diligence (CDD) beleid te voeren. Dit is bedoeld om ‘netjes’ zakendoen (compliance) te bevorderen en vooral als middel in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Dat klinkt goed; een hardnekkig probleem dat stevig wordt aangepakt, daar kan niemand bezwaar tegen hebben. Toch?  
Lees verder...
Coronacrisis – Mag je zomaar arbeidsvoorwaarden wijzigen? 27-10-2020
 
Een bonusuitkering stopzetten, een toegezegde loonsverhoging terugdraaien of een provisieregeling aanpassen. Kun je als ondernemer de arbeidsvoorwaarden van je werknemer aanpassen om zo gedwongen ontslag of faillissement als gevolg van de coronacrisis te voorkomen?

Veel bedrijven worden hard getroffen door de gevolgen van de coronapandemie. De overheid reikt bedrijven in nood de helpende hand met steunmaatregelen zoals de NOW. Maar soms is de nood zo hoog dat er meer nodig is. Het eenzijdig wijzigingsbeding kan dan uitkomst bieden. Dat maakt het namelijk, onder voorwaarden, mogelijk om eenzijdig een wijziging in de arbeidsvoorwaarden door te voeren. Zo kun je als ondernemer snel en adequaat reageren op veranderende omstandigheden. 
Lees verder...
Maximaal besparen op vennootschapsbelasting 6-10-2020
  
Het kabinet heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2021 gepresenteerd. Een van de voorstellen in het plan is een verlaging van het lage tarief van de vennootschapsbelasting van 16,5% naar 15%. Tegelijkertijd wordt de belastingschijf voor dit tarief verlengd. Dit levert op zichzelf al een aanzienlijke belastingbesparing op. Maar het is bovendien interessant om te bekijken hoe je die belastingbesparing kunt maximaliseren.
 
Lees verder...
Coronacrisis: het roer om of bijsturen? 25-8-2020
  
Nu de coronacrisis voortduurt maken veel bedrijven zich zorgen over hun voortbestaan. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondernemers in het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven verwacht dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt als de coronacrisis langer dan een half jaar aanhoudt. Naast een forse afname van de omzet verwacht een kwart van de bedrijven het personeelbestand te moeten reduceren met zelfs meer dan 20 procent. Moeten bedrijven het roer omgooien om te overleven? Of is bijsturen voldoende? 
Lees verder...