Kennisblog

De klantonvriendelijkheid van het ken-uw-klant-principe 17-11-2020
  
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) schrijft voor dat alle financiële instellingen die zich bezighouden met vermogens van hun klanten, verplicht zijn volgens het ken-uw-klant-principe te werken en Customer Due Diligence (CDD) beleid te voeren. Dit is bedoeld om ‘netjes’ zakendoen (compliance) te bevorderen en vooral als middel in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Dat klinkt goed; een hardnekkig probleem dat stevig wordt aangepakt, daar kan niemand bezwaar tegen hebben. Toch? 

Inderdaad. Klinkt goed. Tót je als spreekwoordelijke ‘brave huisvader’ - die al ruim 20 jaar lang legale zaken doet, de Nederlandse nationaliteit heeft, niet in het buitenland is gevestigd noch daar zaken doet, geen contante transacties doet en geen strafblad heeft - probeert om bij je huisbank (nota bene!) een zakelijke rekening te openen voor een nieuw op te richten B.V. zonder dat daar andere aandeelhouders bij worden betrokken. Dan blijkt de Wwft en het daaruit voortvloeiend ken-uw-klant-principe van banken een log en schier ondoordringbaar bastion te zijn dat een beetje onbekommerd ondernemen danig in de weg staat. Je wordt niet alleen geconfronteerd met onwerkbaar lange doorlooptijden, maar bovendien kan de bank, zónder opgaaf van redenen, weigeren om de zakelijke rekening te openen. 
Lees verder...
Coronacrisis – Mag je zomaar arbeidsvoorwaarden wijzigen? 27-10-2020
 
Een bonusuitkering stopzetten, een toegezegde loonsverhoging terugdraaien of een provisieregeling aanpassen. Kun je als ondernemer de arbeidsvoorwaarden van je werknemer aanpassen om zo gedwongen ontslag of faillissement als gevolg van de coronacrisis te voorkomen?

Veel bedrijven worden hard getroffen door de gevolgen van de coronapandemie. De overheid reikt bedrijven in nood de helpende hand met steunmaatregelen zoals de NOW. Maar soms is de nood zo hoog dat er meer nodig is. Het eenzijdig wijzigingsbeding kan dan uitkomst bieden. Dat maakt het namelijk, onder voorwaarden, mogelijk om eenzijdig een wijziging in de arbeidsvoorwaarden door te voeren. Zo kun je als ondernemer snel en adequaat reageren op veranderende omstandigheden. 
Lees verder...
Maximaal besparen op vennootschapsbelasting 6-10-2020
  
Het kabinet heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2021 gepresenteerd. Een van de voorstellen in het plan is een verlaging van het lage tarief van de vennootschapsbelasting van 16,5% naar 15%. Tegelijkertijd wordt de belastingschijf voor dit tarief verlengd. Dit levert op zichzelf al een aanzienlijke belastingbesparing op. Maar het is bovendien interessant om te bekijken hoe je die belastingbesparing kunt maximaliseren.
 
Lees verder...
Coronacrisis: het roer om of bijsturen? 25-8-2020
  
Nu de coronacrisis voortduurt maken veel bedrijven zich zorgen over hun voortbestaan. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondernemers in het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven verwacht dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt als de coronacrisis langer dan een half jaar aanhoudt. Naast een forse afname van de omzet verwacht een kwart van de bedrijven het personeelbestand te moeten reduceren met zelfs meer dan 20 procent. Moeten bedrijven het roer omgooien om te overleven? Of is bijsturen voldoende? 
Lees verder...
Coronakredieten: de vis wordt duur betaald 2-6-2020
 
Om te voorkomen dat bedrijven door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen heeft de overheid de geldkraan flink opengezet. Maar voor veel bedrijven is dat onvoldoende. Om te kunnen overleven, moeten ze extra leningen afsluiten. Om dat makkelijker te maken heeft de overheid de bestaande Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) verruimd. Maar ondanks de verruimde staatsgarantie zijn banken bepaald niet gul met deze ‘coronakredieten’. Ondernemers klagen dat de vis duur wordt betaald; zij worden geconfronteerd met lange wachttijden, hoge rentes of zelfs afwijzing van hun coronakrediet-aanvragen.
 
Lees verder...
Coronacrisis - Wat als de NOW voor jouw bedrijf geen uitkomst biedt? 28-4-2020
 
Wanneer je als ondernemer verwacht dat je door de coronacrisis ten minste 20% van je omzet verliest over drie maanden, dan kun je een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Je kunt dan, afhankelijk van de omzetdaling, tot maximaal 90% van je loonkosten vergoed krijgen. Maar het is goed mogelijk dat deze regeling voor jouw bedrijf geen uitkomst biedt. In dat geval kun je bedrijfseconomisch ontslag overwegen.
 
Lees verder...
Coronacrisis – cash is king 14-4-2020
  
De coronacrisis zet de economie wereldwijd op losse schroeven. Als omvallende dominostenen tikt de ene sector de andere aan. Niets is meer zeker. En niemand weet precies hoe groot de gevolgen op termijn zullen zijn. In deze onzekere tijden geldt: cash is king. Je liquiditeitspositie bepaalt of je in staat bent om aan je verplichtingen op korte termijn te kunnen blijven voldoen. En dat is mede bepalend voor je overlevingskansen. Wat kun je doen om je liquiditeitspositie te verbeteren?

Door de maatregelen van de overheid om het coronavirus te beteugelen is bij veel ondernemingen van de ene op de andere dag de omzet geheel of voor een belangrijk deel weggevallen, terwijl de kosten wel doorlopen. Wél uitgaande geldstromen, maar nagenoeg geen inkomende geldstromen meer, dat is zonder voldoende cash niet lang vol te houden. Zie daar de krantenkoppen: grote ketens eisen huurverlaging en weigeren in sommige gevallen zelfs de huur nog te betalen.
Lees verder...
Zijn de informatiesystemen van jouw organisatie toekomstbestendig? 16-3-2020
  
Globalisering, robotisering, digitalisering en technologische ontwikkeling: de wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Om dat hoge tempo bij te kunnen benen moet je onderneming in digitale topvorm zijn. Dat betekent dat alle voor jouw bedrijf relevante informatie altijd en overal op de juiste manier toegankelijk en beschikbaar is in een up-to-date digitale omgeving. Maar dat is de ideale wereld. De praktijk in veel MKB-ondernemingen is een stuk weerbarstiger. Tijd dus voor een reality-check: zijn de informatiesystemen van jouw organisatie toekomstbestendig?
 
Lees verder...
Samenwerking en partnerships: zó vergroot je de kans van slagen 12-2-2020
  
Groei is een algemeen doel en de meeste organisaties erkennen dat innovatie cruciaal is om die groei te realiseren. Samenwerking met andere partijen, bijvoorbeeld in de vorm van co-creatie, open innovatie of crossovers, vergroot de kans op succes. Met partners kun je vakkennis uitwisselen en netwerken delen. Bovendien brengen zij vaak nieuwe of andere inzichten mee. Tot zover de theorie. De praktijk blijkt echter een stuk weerbarstiger: van alle samenwerkingen mislukt 70 tot 80 procent. Hoe komt dat en hoe vergroot je de kans van slagen?
 
Lees verder...
Hoe en waar krijg je als MKB-ondernemer tegenwoordig nog financiering voor je plannen? 23-1-2020
  
De Nederlandse economie draait bovengemiddeld goed. Daardoor is de vraag naar kapitaal groot. Maar sinds 2013 is de financiering door banken met 19 miljard euro afgenomen. Zie daar de financieringskloof; het gat tussen de vraag naar financieringen en het aanbod van bancair krediet. Deze kloof heeft een negatieve invloed op het MKB-ondernemerschap en zet uiteindelijk ook een rem op de economische groei. Hoe komt het dat je als MKB’er zo moeilijk aan bancaire financiering komt en hoe los je dat op?
 
Lees verder...