Kennisblog

Wat merk je als ondernemer van de strijd tegen de georganiseerde misdaad?

dinsdag 9 juli 2019


Belasting ontduiken, geld witwassen en terrorisme of andere criminele activiteiten financieren. Het zal niemand vreemd in de oren klinken dat de overheid deze zaken wil tegengaan. Wet- en regelgeving schrijft dan ook voor dat alle financiële instellingen die zich bezighouden met vermogens van hun klanten, verplicht zijn volgens het ken-uw-klant-principe te werken en Customer Due Diligence (CDD) beleid te voeren. Wat merk je daar als ondernemer van? 
 

CDD-beleid houdt in dat banken, maar ook verzekeraars, accountants en financieel adviseurs, van hun potentiële klant een goed onderbouwde risico-inschatting moeten maken. Dat doen ze op basis van de vaststelling van de zogeheten UBO (ultimate beneficial owner, ofwel: de uiteindelijk belanghebbende) en een cliëntonderzoek (wie is deze persoon, van welk land is hij fiscaal inwoner, kan hij een risico vormen en wat is hij van plan met het af te nemen financiële product).

Vaststelling van UBO
De UBO is degene die direct of indirect minimaal 25% van de aandelen in een B.V. heeft. Bij andere ondernemingsvormen ligt dat ingewikkelder. Daarom wordt in de praktijk vaak een lager percentage gehanteerd (10%). De vaststelling van de UBO is wettelijk verplicht en houdt in dat de betreffende persoon zich persoonlijk moet komen identificeren. Simpelweg je financiële gegevens overleggen, zoals ‘vroeger’, is tegenwoordig dus veruit onvoldoende om als klant te worden geaccepteerd.

Cliëntonderzoek
Het cliëntenonderzoek vindt niet alleen plaats voorafgaand aan het accepteren van een klant, maar wordt voortgezet gedurende de looptijd van de dienstverlening. Er wordt dan bekeken welke transacties worden verricht, waar het geld vandaan komt en of er voldoende verklaringen zijn gegeven. En als er iets vreemds opvalt aan een klant, zijn financiële instellingen verplicht dat te melden. Die meldplicht geldt overigens ook voor onder meer advocaten, makelaars en notarissen. 

Uitvoerige screening
Het komt er kortweg op neer dat je tegenwoordig als persoon helemaal wordt doorgelicht voordat je een rekening kunt openen, een beleggingsproduct kunt afnemen of een hypotheek of lening kunt afsluiten. En hoewel (of misschien juist: omdát) niet eenduidig is vastgelegd wát er precies moet worden onderzocht, is die screening, behalve subjectief, ook zeer uitvoerig. Van je handel en wandel op social media tot en met fysieke (!) kopieën van zoekopdrachten naar je naam op Google; álles wordt vastgelegd in je dossier. 

Wachttijden
De uitvoering van CDD-beleid is voor veel financiële instellingen een flinke uitdaging. Niet in de laatste plaats omdat hun CDD-afdelingen vaak erg krap in hun personeel zitten. Die onderbezetting, in combinatie met de uitvoerigheid van de identificatie en screening, veroorzaakt relatief lange wachttijden. Even op een achternamiddag bij een bank binnenwandelen om snel een rekening te openen of een financiering te regelen, dat is er dus niet meer bij. 

Praktische gevolgen
Werken volgens het ken-uw-klant-principe is bedoeld om ‘netjes’ zakendoen (compliance) te bevorderen en vooral als middel in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Op zichzelf een goede zaak, maar het heeft een aantal aspecten waar je als ondernemer op bedacht moet zijn: de (mogelijke) gevolgen van de subjectieve en uitvoerige screening, de relatief lange wachttijd om als klant geaccepteerd te worden en de reikwijdte van de meldplicht. 

Wees gewaarschuwd
Wat betreft de screening: er is weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen hoeveel problemen een ogenschijnlijk onschuldige post op facebook in dit opzicht al kan veroorzaken. Ten aanzien van de wachttijden: ben je daar niet op bedacht, dan kan zo’n lange wachttijd vervelend uitpakken, bijvoorbeeld als je daardoor een overeengekomen financiering niet tijdig rond krijgt. En tot slot de meldplicht: een grappig bedoelde opmerking kan (verkeerd worden opgepakt en) al aanleiding geven voor een melding, met alle gevolgen van dien. Wees dus gewaarschuwd.

John Verheijen
0412 692 565
john.verheijen@straefin.nl 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn