Kennisblog

Samenwerking en partnerships: zó vergroot je de kans van slagen

woensdag 12 februari 2020
  
Groei is een algemeen doel en de meeste organisaties erkennen dat innovatie cruciaal is om die groei te realiseren. Samenwerking met andere partijen, bijvoorbeeld in de vorm van co-creatie, open innovatie of crossovers, vergroot de kans op succes. Met partners kun je vakkennis uitwisselen en netwerken delen. Bovendien brengen zij vaak nieuwe of andere inzichten mee. Tot zover de theorie. De praktijk blijkt echter een stuk weerbarstiger: van alle samenwerkingen mislukt 70 tot 80 procent. Hoe komt dat en hoe vergroot je de kans van slagen?
 

Wat gaat er mis?

Hoewel nut en noodzaak van samenwerking de meeste ondernemers helder voor ogen staan, komen veel samenwerkingen niet of niet volledig tot bloei. Verschillende problemen doen zich voor: onduidelijke verwachtingen, ongelijkwaardigheid van de partners of een ontbrekende verdeelsleutel voor kosten en opbrengsten. De oorzaak ligt echter meestal in het voortraject. Er wordt vaak onvoldoende tijd genomen om de gezamenlijke ambitie te verkennen en in plaats daarvan wordt direct doorgepakt naar de praktische invullingen. Terwijl de uitkomsten van een grondige verkenning in het voortraject juist in grote mate bepalend zijn voor de vorm en inhoud van de samenwerking en daarmee voor het succes van de samenwerking. 

Consensus ontbreekt
Té snel komt de uitwerking van de plannen en ideeën voorop te staan, terwijl consensus over ‘de stip op de horizon’ ontbreekt. Ook het samenstellen van het juiste team, dat bereid is op basis van gelijkwaardigheid business met elkaar te delen, verdient meer aandacht dan vaak het geval is. Partners realiseren zich vaak onvoldoende dat ze iets moeten formeren wat boven de eigen organisatie uitstijgt. Een nieuwe organisatievorm met eigen ontwikkelpaden. Partners maken deel uit van een geheel nieuwe structuur waarbij niemand ‘de grote baas’ is. Een gedeelde ambitie en gedeelde (kern)waarden zijn nodig om de boel bij elkaar te houden en productief te maken.

Oplossing

De sleutel voor succesvolle samenwerking ligt op de eerste plaats in het tijdig betrekken van beoogde partners. Bedenk wat jij kunt betekenen voor jouw partner in plaats van enkel te bedenken wat een partner voor jou kan betekenen. Het bijeenbrengen van een dedicated team is de volgende stap in het proces. Neem tenslotte de tijd om, samen met een deskundige, een gezamenlijke missie en visie te formuleren en leg dat vast in een ondernemersplan. Want samenwerken is in onze snel veranderende wereld een must. Het aangaan van partnerschappen met andere bedrijven opent nieuwe deuren. En dat is voor kleinere organisaties wellicht nog wel belangrijker dan voor grotere organisaties. Samenwerkende bedrijven zijn aantrekkelijk voor talent en voor ervaren professionals. Organisaties die samenwerken worden verrijkt en zijn succesvoller.

Karel Jan van Kesteren

VKBC │van Kesteren Business Consulting

06 – 222 50 661
kareljan@vkbc.eu
 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn