Kennisblog

Coronacrisis – cash is king

dinsdag 14 april 2020
  
De coronacrisis zet de economie wereldwijd op losse schroeven. Als omvallende dominostenen tikt de ene sector de andere aan. Niets is meer zeker. En niemand weet precies hoe groot de gevolgen op termijn zullen zijn. In deze onzekere tijden geldt: cash is king. Je liquiditeitspositie bepaalt of je in staat bent om aan je verplichtingen op korte termijn te kunnen blijven voldoen. En dat is mede bepalend voor je overlevingskansen. Wat kun je doen om je liquiditeitspositie te verbeteren?

Door de maatregelen van de overheid om het coronavirus te beteugelen is bij veel ondernemingen van de ene op de andere dag de omzet geheel of voor een belangrijk deel weggevallen, terwijl de kosten wel doorlopen. Wél uitgaande geldstromen, maar nagenoeg geen inkomende geldstromen meer, dat is zonder voldoende cash niet lang vol te houden. Zie daar de krantenkoppen: grote ketens eisen huurverlaging en weigeren in sommige gevallen zelfs de huur nog te betalen.
 

Liquiditeitsbegroting
Je liquiditeitspositie verbeteren begint met inzicht in je inkomsten en uitgaven (niet te verwarren met omzet en kosten); wanneer komt wat binnen en wanneer moeten we wat betalen. Het opstellen van een liquiditeitsbegroting helpt je om dit inzicht te krijgen. Hoe gedetailleerder en actueler de begroting, hoe meer inzicht je hebt in de (toekomstige) liquiditeitspositie van je onderneming. Zo breng je knelpunten in beeld en kun je op zoek gaan naar oplossingen die je liquiditeitspositie verbeteren.

Ga in overleg

Verbetering van je liquiditeitspositie kun je realiseren door extra scherp te sturen op voorraad- en debiteurenbeheer en investeringen waar mogelijk uit te stellen of anders te financieren (bijvoorbeeld lease). Ook kun je strategisch omgaan met de termijn die je crediteuren bieden. Maar ga daar niet overheen, want ook zij hebben verplichtingen. Eenzijdig stoppen met betalen, zoals grote ketens nu lijken te doen, is niet sjiek en evenmin verstandig. Ga altijd in overleg en zoek samen naar een oplossing.

Noodpakket

Bovenop de maatregelen die je in eigen huis kunt nemen om je liquiditeitspositie te verbeteren, zijn er ook nog de steunmaatregelen uit het noodpakket van de overheid. Maar hoe aantrekkelijk de regelingen op het eerste gezicht ook lijken, er zitten in veel gevallen nogal wat haken en ogen aan. Het is raadzaam om samen met een deskundige te bekijken welke regeling voor jouw bedrijf geschikt is en vooral wat de haken en ogen van de betreffende regeling voor jouw bedrijf betekenen.

NOW

Een voorbeeld: het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), bijvoorbeeld, lost het gebrek aan cash maar ten dele op. De loonkosten worden, zelfs bij 100 % omzetverlies, op korte termijn namelijk slechts voor 80% gecompenseerd. Na afloop vindt pas de eindafrekening plaats. Uiteindelijk zal je ten minste 10% van de loonkosten zelf moeten betalen. Complicerende factor is dat in de maanden mei of juni het vakantiegeld moet worden uitbetaald.

Belasting
Wat voor je liquiditeitspositie op korte termijn wél enige zoden aan de dijk zet zijn de belastingmaatregelen. Zo kun je de voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting voor het lopende jaar verlagen en je kunt uitstel van betaling aanvragen voor de diverse belastingen. Maar let wel: behoudens verlenging biedt dit maar voor drie maanden een uitkomst. Daarna moet de belasting alsnog betaald worden.

BMKB
Een oplossing voor de iets langere termijn (2 jaar) biedt de borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf  (BMKB). Dit is een overbruggingslening waarbij de overheid borg staat voor 75% van de financiering. Om voor deze regeling in aanmerking te komen gelden er inhoudelijke eisen. De bank zal bijvoorbeeld kritisch kijken naar de kredietwaardigheid van je bedrijf. En ook deze regeling biedt geen uitkomst voor onbepaalde tijd; op enig moment zal de lening weer moeten worden afgelost.

‘Never waste a good crisis’
De coronacrisis vraagt veel van ons. We moeten onszelf opnieuw uitvinden. Maar precies daarin ligt ook een kans: de kans om de geaccepteerde werkelijkheid in twijfel te trekken, om buiten de gebaande paden te denken en zo te komen tot nieuwe, ongebruikelijke oplossingen. Daarom, zoals Winston Churchill al zei: ‘Never waste a good crisis’, ofwel: laat een goede crisis niet onbenut. Neem je bedrijf onder de loep en vraag je af: welke kansen liggen er voor mijn bedrijf in de ‘anderhalve-meter-economie’ en hoe sorteer ik voor op ‘het nieuwe normaal’?

Gert-Jan van der Wielen

0412 641 110
gert-jan@tenzingaccountants.nl
 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn