Kennisblog

Coronacrisis - Wat als de NOW voor jouw bedrijf geen uitkomst biedt?

dinsdag 28 april 2020
 
Wanneer je als ondernemer verwacht dat je door de coronacrisis ten minste 20% van je omzet verliest over drie maanden, dan kun je een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Je kunt dan, afhankelijk van de omzetdaling, tot maximaal 90% van je loonkosten vergoed krijgen. Maar het is goed mogelijk dat deze regeling voor jouw bedrijf geen uitkomst biedt. In dat geval kun je bedrijfseconomisch ontslag overwegen.
 
 
Stel, je bedrijf is enorm gegroeid sinds 2019. Dan is er ofwel geen sprake van een omzetdaling ten opzichte van 2019, ofwel je wordt niet voor de gehele loonsom gecompenseerd. In dat geval lijkt een aanvraag voor de NOW niet zinvol. Maar ook als je met een terugval van de omzet te maken hebt en je verwacht dat de krimp na de coronacrisis zal voortduren, ligt het niet voor de hand om een beroep te doen op de – tijdelijke - NOW. 
 
Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als een beroep op de NOW voor jouw bedrijf geen uitkomst biedt, maar je bedrijf verkeert door de coronacrisis wél in de problemen, dan ben je mogelijk beter geholpen met een ontslagaanvraag bij het UWV om bedrijfseconomische redenen. Immers, de NOW voorziet maar voor een beperkte tijd in een beperkte tegemoetkoming in de loonkosten, terwijl bij ontslag vanzelfsprekend het volledige salaris wegvalt. En dat kan op de langere termijn een grotere besparing opleveren.

Structureel verval van arbeidsplaatsen

Voor ontslag om bedrijfseconomische redenen hoeft niet per se sprake te zijn van slechte financiële resultaten. Ook een reorganisatie, een bedrijfsverhuizing of beëindiging van bedrijfsactiviteiten zijn bedrijfseconomische redenen. Het gaat erom dat er aantoonbaar sprake is van ‘structureel verval van arbeidsplaatsen’ over een toekomstige periode van 26 weken. Concreet: door de coronacrisis zijn de werkzaamheden stilgevallen en die kunnen niet op een andere manier worden voortgezet. 

Last in first out

Voor een aanvraag voor ontslag om bedrijfseconomische redenen gelden daarnaast nog verschillende andere criteria. Zo moet de juiste werknemer voor ontslag worden voorgedragen; binnen elke leeftijdscategorie geldt: last in first out. Bovendien moet het aantoonbaar onmogelijk zijn om de betreffende werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een passende functie te herplaatsen.

Transitievergoeding
Als je als ondernemer bedrijfseconomisch ontslag overweegt om daarmee op de langere termijn een besparing te realiseren, dan is het uiteraard wel van belang om in je berekeningen de transitievergoeding mee te nemen waar een werknemer bij onvrijwillig ontslag recht op heeft. Die vergoeding, die wordt berekend op basis van het bruto maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst, kan behoorlijk oplopen.

Sanctie bij bedrijfseconomisch ontslag tijdens NOW
Tot slot: als je overweegt om wél van de NOW gebruik te maken, dan is het goed om in je overwegingen mee te nemen dat de NOW primair is bedoeld om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen hun baan behouden. Het is dan ook niet de bedoeling om tijdens de looptijd van de regeling bij het UWV bedrijfseconomisch ontslag aan te vragen. Doe je dat tóch dan krijg je minder compensatie (lees: een sanctie) vanuit de NOW.  

Roel Lammers

rlammers@tenadvocaten.nl
0412 - 61 44 43
 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn