Kennisblog

De klantonvriendelijkheid van het ken-uw-klant-principe

dinsdag 17 november 2020
  
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) schrijft voor dat alle financiële instellingen die zich bezighouden met vermogens van hun klanten, verplicht zijn volgens het ken-uw-klant-principe te werken en Customer Due Diligence (CDD) beleid te voeren. Dit is bedoeld om ‘netjes’ zakendoen (compliance) te bevorderen en vooral als middel in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Dat klinkt goed; een hardnekkig probleem dat stevig wordt aangepakt, daar kan niemand bezwaar tegen hebben. Toch?  
 

Inderdaad. Klinkt goed. Tót je als spreekwoordelijke ‘brave huisvader’ - die al ruim 20 jaar lang legale zaken doet, de Nederlandse nationaliteit heeft, niet in het buitenland is gevestigd noch daar zaken doet, geen contante transacties doet en geen strafblad heeft - probeert om bij je huisbank (nota bene!) een zakelijke rekening te openen voor een nieuw op te richten B.V. zonder dat daar andere aandeelhouders bij worden betrokken. Dan blijkt de Wwft en het daaruit voortvloeiend ken-uw-klant-principe van banken een log en schier ondoordringbaar bastion te zijn dat een beetje onbekommerd ondernemen danig in de weg staat. Je wordt niet alleen geconfronteerd met onwerkbaar lange doorlooptijden, maar bovendien kan de bank, zónder opgaaf van redenen, weigeren om de zakelijke rekening te openen.  

Twee maanden wachten

Een praktijkvoorbeeld (waarvan er overigens talloze zijn, getuige de klachtenfora op internet). Nadat je de eerste horde van online aanvragen, inclusief inlog- en systeemproblemen, hebt genomen, en keurig alle gevraagde informatie hebt verschaft, word je een week later (!) gebeld door een medewerker. Er moet, ook al ben je al dik 20 jaar klant, een afspraak worden gemaakt voor een cliëntonderzoek. En die afspraak kan niet over twee dagen of desnoods over een week plaatsvinden, nee, het duurt maar liefst twee maanden (!) voordat je terecht kunt. Bovendien moet er aanvullend nog informatie worden aangeleverd, onder meer over de zogeheten UBO (ultimate beneficial owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende), ook al heeft de bank die allang in haar bezit voor de oprichtende vennootschap. Let wel: ‘Minimaal twee dagen voor de afspraak aanleveren graag, anders kan de afspraak helaas niet doorgaan.’

Klantonvriendelijk

Twee maanden wachten. Dat betekent dus dat je twee maanden lang geen zaken kunt doen! Het aandelenkapitaal kan niet worden gestort, laat staan dat er facturen kunnen worden geïnd, of rekeningen, salarissen en onkostenvergoedingen kunnen worden betaald. Een heel scala aan – ongewenste - alternatieve routes is het gevolg van deze onwerkbare situatie. Van het zakelijk gebruik van een particuliere rekening en het openen van een rekening in het buitenland tot en met overname van een B.V. die wél een zakelijke rekening heeft, enkel om die reden. Want zelfs als je die periode van twee maanden wachten op de een of andere manier bent doorgekomen, kan de bank na het cliëntonderzoek alsnog weigeren om een zakelijke rekening te openen. En ze zijn niet verplicht om een reden op te geven. Intussen blijft de relatiemanager van je bank machteloos achter met een mond vol tanden en een ongemakkelijk gevoel over deze klantonvriendelijke gang van zaken.

Advies

De vraag rijst in hoeverre het doel hier de middelen nog heiligt. Er is vooralsnog geen enkel onderzoek dat de effectiviteit aantoont van het ken-uw-klant-principe. Vast staat wel dat dit principe veel ondernemers het zakendoen in de weg staat. En dat het een klein wonder mag heten dat de BV Nederland met deze gang van zaken nog kan functioneren. Misschien is het moment aanstaande om te concluderen dat het CDD-beleid zijn doel voorbij schiet, dat de (meeste) banken hun ken-uw-klantprocedures niet goed voor elkaar hebben en dat het tijd wordt dat ondernemers massaal bezwaar gaan maken tegen deze gang van zaken. Tot die tijd is er maar één advies: ga minimaal twee maanden van tevoren naar de bank als je een zakelijke bankrekening wilt openen en zorg dat je vóór die tijd alle documentatie om je aanvraag te onderbouwen en verantwoorden op orde hebt!


John Verheijen

0412 692 565
john.verheijen@straefin.nl  
 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn