Kennisblog

Tip voor 2021: rolling back the future

woensdag 16 december 2020
  
Traditiegetrouw is de periode rondom de jaarwisseling er een van terugblikken en vooruitkijken. De balans wordt opgemaakt en er worden plannen gesmeed. Ondernemers leggen hun terugblik vast in het jaarverslag en hun vooruitblik in het bedrijfsplan; de basis voor groei en innovatie. Het heden is daarbij steeds het vertrekpunt. Maar denken vanuit het heden betekent ongemerkt denken in bekende patronen. Wil je - of moet je - als ondernemer die bekende weg verlaten, dan kun je als uitgangspunt voor je bedrijfsplan kiezen voor de rolling-back-the-future-benadering. 
 

Bedrijfsplannen zijn deels gebaseerd op toekomstverkenningen die - al of niet in eigen beheer - zijn uitgevoerd. Bij deze verkenningen richt de voorspellende benadering zich vaak op de meest waarschijnlijke toekomst. Of er worden meerdere mogelijke toekomsten in kaart gebracht. Bepalend in deze benadering is de mate waarin het aannemelijk is dat een toekomstige ontwikkeling zich zal voordoen. Historische trends en trendextrapolaties leveren daarvoor de basis.
 

Denkklem
Wanneer je als ondernemer redeneert vanuit het heden, zoals dus vaak gebeurt, dan loop je het risico dat je ongemerkt redeneert in bekende patronen. En daardoor blijft bijvoorbeeld innovatie op grond van de voorspellingen gebonden aan bestaande ontwikkelingen en systemen. Om uit deze denkklem te komen is er een benadering die zich richt op wenselijke toekomsten. Dit wordt ook wel rolling back the future of backcasting genoemd. Daarbij ga je terug-redeneren vanuit het gewenste toekomstbeeld. Vervolgens kijk je hoe dat beeld van de toekomst tot stand gebracht kan worden. En daaruit kun je dan de acties voor nu afleiden.

Aannemelijkheid versus haalbaarheid
Bij backcasting is niet de aannemelijkheid van een toekomstige ontwikkeling bepalend, maar de haalbaarheid én de maatregelen die de haalbaarheid vergroten. Vanuit die aanpak komen mogelijk ook wenselijke trendbreuken in beeld die de ondernemer wellicht zelf kan aanjagen. Backcasting is een planningsmethodiek (strategie) om een toekomstbeeld te verwezenlijken en wordt gebruikt voor het bepalen van activiteiten op de kortere termijn, vanuit een langetermijnvisie. Deze activiteiten kunnen worden samengevat in strategisch actieplan.

Workshop met stakeholders

Als je als ondernemer een toekomstig doel hebt vastgesteld en je hebt behoefte aan een routekaart met duidelijke mijlpalen, overweeg dan eens een workshop met belanghebbende deelnemers (stakeholders) te organiseren. In de werkmethodiek van het backcasting-model kunnen zij een relevante bijdrage leveren aan het schetsen van toekomstscenario’s en de daarvoor benodigde acties. Daarmee wint de strategie niet alleen aan kracht maar ook aan draagvlak. 


Karel Jan van Kesteren

VKBC │van Kesteren Business Consulting

06 – 222 50 661
kareljan@vkbc.eu
 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn