Kennisblog

Restrictief financieringsbeleid van banken nekt ondernemers

dinsdag 2 maart 2021
 

Terwijl de overheid zich met tal van steunmaatregelen inspant om bedrijven door de coronacrisis te helpen, houden banken de poot stijf. Zij houden, ondanks verruimde garantstelling van de overheid, vast aan restrictief financieringsbeleid. Steeds meer ondernemers kloppen tevergeefs aan bij de bank voor een nieuw krediet of uitstel van betaling van rente en aflossingen. Daardoor dreigen veel - ook gezonde en kredietwaardige - bedrijven de coronacrisis niet te overleven.
 

Sinds de kredietcrisis hebben banken risicobeheersing tot kunst verheven. Financieringsaanvragen worden sindsdien getoetst op formele richtlijnen, kengetallen en zekerheden. Voor de persoonlijke inschatting van het ondernemerschap door de bankier op basis van zorgvuldig opgebouwd contact met de klant is geen ruimte meer. Door die hoofdrol voor risicobeheersing is een rigide ‘afvink-cultuur’ ontstaan waarin een ‘kloppend dossier’ het ultieme doel lijkt te zijn. 

Geen doorkomen aan

Waren banken vóór de coronacrisis al terughoudend met het verstrekken van financiering, inmiddels is er voor ondernemers met een financieringsbehoefte bijna geen doorkomen meer aan. De banken stellen dat ze “niet anders kunnen” dan kritisch naar hun klanten te kijken, nu de gevolgen van de coronacrisis steeds scherper zichtbaar worden. Zij willen “voorkomen dat balansen zich vullen met slechte leningen” - geld dat is uitgeleend, maar nooit meer terugkomt. 

Verruimde garantstelling

Het is echter maar zeer de vraag hoe terecht die onbuigzaamheid van banken is. Zeker als je bedenkt dat banken hun grootste financiële zeperds halen op de internationale markt. Bovendien, de overheid heeft onder meer de borgstelling voor coronakredieten verruimd en staat daarmee voor een groter deel garant voor leningen waar niet genoeg zekerheden tegenover staan. Daardoor is het risico voor banken verkleind en zijn hun mogelijkheden om geld uit te lenen juist vergroot. Maar terwijl de overheid de geldkraan voor ondernemers opendraait, gooien banken de deur in het slot.

Forse gevolgen

De gevolgen van die onverzettelijkheid zijn fors. Bedrijven belanden zonder pardon bij Bijzonder Beheer als zij uitstel van betaling van rente en aflossing aanvragen. Bedrijven die vóór corona al bij Bijzonder Beheer bivakkeerden worden per definitie als ‘ongezond’ bestempeld. En het is zelfs voor gezonde en kredietwaardige bedrijven verre van eenvoudig om bancaire financiering te krijgen. Ondernemers zien hun overlevingskansen verdampen, de reddingsacties van de overheid ten spijt. 

Oplossing

Een extra complicerende factor is het feit dat banken momenteel op slot zitten voor nieuwe klanten. Zie je als ondernemer geen brood in alternatieve, niet-bancaire financiering, dan ben je dus aangewezen op je eigen bank. Om daar toch nog enige kans te maken is het advies: neem een deskundige in de arm die je helpt je financieringsaanvraag toe te schrijven naar het ‘afvink-stramien’ van de bank, iemand die die exact weet hoe jouw financieringsaanvraag de meeste kans van slagen maakt. Met andere woorden: ga met een oplossing naar je bank, niet met een probleem! 

John Verheijen

0412 692 565
john.verheijen@straefin.nl
  
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn