Kennisblog

Pas op voor te hoge rekening-courantschuld aan de eigen BV

dinsdag 1 juni 2021
  
Als je als DGA een schuld aan je BV hebt, bijvoorbeeld in de vorm van een lening of een rekening-courantverhouding, moeten daar voldoende zekerheden tegenover staan. Als die zekerheden er niet of maar beperkt zijn of als de schuld te hoog is, kan de fiscus stellen dat er sprake is van een onzakelijke lening.  Dat kan vervelend - en duur - uitpakken. Nóg pijnlijker wordt het als je de schuld aan de BV alleen maar kunt aflossen door een verrekening met je toekomstige pensioenuitkeringen. Het is dus zaak om te hoge schulden aan je BV te vermijden, zeker in combinatie met een oudedagsvoorziening in eigen beheer.

Aandeelhoudersleningen liggen onder het vergrootglas
Wanneer je als DGA geld nodig hebt voor privé-uitgaven kun je de BV een dividend laten uitkeren. Over die uitkering moet aangifte worden gedaan en is dividendbelasting verschuldigd. Ook kun je als DGA voor datzelfde doel je salaris verhogen. Maar ook over salaris is belasting verschuldigd. Een andere optie is een lening afsluiten bij je BV. Daarmee kun je belastingheffing ‘langdurig uitstellen’, om niet te zeggen: omzeilen. En dat is precies de reden waarom deze zogeheten aandeelhoudersleningen bij de fiscus onder het vergrootglas liggen. Niet alleen omdat de lening vaak ‘consumptief’ wordt gebruikt - voor auto, caravan of vakantie - maar vooral omdat de lening vaak niet op zakelijke voorwaarden is gebaseerd. Dat wil zeggen: er zijn geen afspraken gemaakt over rente en aflossingen en/of er zijn geen of onvoldoende (zakelijke) zekerheden gesteld. In dat geval kan de fiscus met succes stellen dat de gelden in feite definitief uit de BV zijn gehaald, met alle fiscale gevolgen van dien. 
 

Verrekening met toekomstige pensioenuitkeringen
Nog duurder - én zuurder - wordt het als er in de BV een pensioenverplichting zit of een oudedagsverplichting, terwijl daar aan de 'bezittingenkant' een (rekening-courant)vordering van de BV op de DGA tegenover staat. Als je als DGA geen of onvoldoende zekerheid kunt bieden en de schuld aan je BV alleen maar (gedeeltelijk) kunt aflossen door een verrekening met toekomstige pensioenuitkeringen, wordt je pensioenaanspraak feitelijk het voorwerp van zekerheid. En het maken van je pensioenaanspraak tot voorwerp van zekerheid wordt door de fiscus gezien als een afkoop. De gehele opgebouwde pensioenaanspraak wordt dan beschouwd als loon uit vroegere dienstbetrekking. De fiscus mag de BV dan een navorderingsaanslag loonheffingen opleggen, zo blijkt uit recente gerechtelijke uitspraken. De heffing kan oplopen tot 49% en daar komt een revisierente van 20% bovenop. Het mag duidelijk zijn dat dit tot serieuze problemen kan leiden.

Oplossing
Zo lang je als DGA relatief kleine bedragen leent van de BV en je zorgt voor een aflossingsschema, een geloofwaardig rentepercentage en voldoende zekerheidsstelling, dan is er niet zo veel aan de hand. Maar is de schuld aan je BV in de loop der jaren flink opgelopen én zit er in je BV een pensioenverplichting of een oudedagsvoorziening, dan is het raadzaam om met je accountant om tafel te gaan om te kijken of er een oplossing kan worden gevonden. Daarmee kan wellicht een hoop fiscaal leed worden voorkomen.


Gert-Jan van der Wielen


0412 641 110

gert-jan@tenzingaccountants.nl 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn