Het UBO-register: wat betekent dat voor jou?

woensdag 12 januari 2022
 

Om fraude zoals witwassen te voorkomen en bestrijden, moeten alle EU-lidstaten sinds vorig jaar een UBO-register bijhouden. In dat register worden de zogeheten 'uiteindelijk belanghebbenden' (ultimate beneficial owners, UBO's) vastgelegd van juridische entiteiten zoals vennootschappen, stichtingen en trusts. In Nederland is de Kamer van Koophandel verantwoordelijk voor het UBO-register. Wat betekent het UBO-register voor jouw (op te richten) organisatie? 
 

Op grond van Europese regelgeving op het gebied van voorkomen en tegengaan van fraude, moet van iedere organisatie inzichtelijk zijn wie de UBO is; de ultimate beneficial owner, ofwel de uiteindelijk belanghebbende. Dat kan degene zijn die in financiële zin profijt heeft van de organisatie, of die het voor het zeggen heeft en de beslissingen neemt. 

Criteria

Om vast te stellen wie de UBO van een organisatie is, zijn in de wet criteria opgenomen. Bij een B.V. bijvoorbeeld is de UBO degene die meer dan 25% van de aandelen heeft of het stemrecht. Een organisatie kan ook meerdere UBO's hebben. Iedere persoon die aan de criteria voldoet, moet worden ingeschreven. Is er niemand op wie de criteria van toepassing zijn? Dan worden de bestuurders als UBO ingeschreven in het register.

Voor 27 maart 2022 inschrijven
Elke organisatie die is ingeschreven in het handelsregister moet voor 27 maart 2022 zijn UBO registreren bij de Kamer van Koophandel. Dat geldt voor onder meer B.V.'s, N.V.'s, stichtingen en verenigingen, maar ook maatschappen en VOF's. Maar deze regel geldt niet voor alle organisaties. Zo zijn onder meer eenmanszaken en verenigingen van eigenaars uitgezonderd.  

Deels openbaar

De gegevens van de UBO in het register zijn deels openbaar. Dat was voorheen ook het geval als je als bestuurder van een stichting of B.V. stond ingeschreven. Een ander deel van de gegevens is niet openbaar, maar wel te raadplegen door politie en opsporingsdiensten. Een UBO die vreest door de openbare persoonsgegevens het risico te lopen op afpersing of ontvoering, kan die gegevens laten afschermen.

Notaris

Tal van instellingen en organisaties zijn verplicht om te vragen wie de UBO’s zijn van een organisatie, die gegevens te controleren en zo nodig te actualiseren bij de Kamer van Koophandel. Dat geldt ook voor de notaris. Ook bij de oprichting van een nieuwe organisatie moet na het ondertekenen van de akte eerst bij de Kamer van Koophandel de UBO worden aangemeld. 

Gecertificeerde aandelen? Ook dan UBO’s inschrijven 
Bij veel B.V.'s zijn de aandelen ondergebracht bij een stichting (STAK). Die stichting geeft certificaten van aandelen uit aan certificaathouders. De stichting heeft in deze constructie het stemrecht over de aandelen, de certificaathouders het winstrecht. Zowel de bestuurders van de stichting als de certificaathouders worden gezien als UBO, respectievelijk van de stichting en van de B.V., en moeten als zodanig worden ingeschreven in het UBO-register.

Ineke Willems

(0412) 66 56 66
i.willems@pphnotarissen.nl 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn