Kennisblog

Duurzaamheidsverslag wordt prominent onderdeel van het niet-financiële jaarverslag

zaterdag 19 maart 2022
 
Hoe draagt je onderneming bij aan een beter klimaat? Hoe past je bedrijfsstrategie bij maatschappelijke verantwoord ondernemen? Welke keuzes zijn er gemaakt? En welke invloed hadden die op milieu en maatschappij? Bedrijven kunnen in hun niet-financiële jaarverslag laten zien hoe zij duurzaam en maatschappelijk verantwoord opereren, maar een must is dat nog niet. Dat verandert vanaf boekjaar 2023. Dan wordt een zogeheten duurzaamheidsverslag verplicht voor grote beursgenoteerde ondernemingen. Het ligt voor de hand dat die verplichting op termijn ook voor het MKB gaat gelden.  
 

De Europese Unie heeft in het vorig jaar gepresenteerde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) extra regels opgesteld die ertoe moeten leiden dat bedrijven in hun jaarverslag meer inzicht geven in wat ze nu écht doen om bijvoorbeeld hun CO2-uitstoot te verminderen. En wat precies de impact van hun activiteiten is op mens, milieu en de samenleving. De aandacht van de EU voor het duurzaamheidsverslag komt onder meer voort uit de Europese klimaatdoelen en het Klimaatakkoord.  

Meer inzicht, minder ‘greenwashing’

De informatie in het duurzaamheidsverslag moet op een gestandaardiseerde, eenduidige manier worden gerapporteerd. Op die manier krijgen bijvoorbeeld beleggers, investeerders en financiële dienstverleners, behalve inzicht in de financiële situatie, ook een helder beeld van hoe een onderneming meewerkt aan een schoner klimaat, integriteit en diversiteit. Het duurzaamheidsverslag moet ook ‘greenwashing’ helpen tegengaan; het nemen van maatregelen die groen lijken, maar in de praktijk nauwelijks serieuze milieuwinst opleveren.

Hulp bij duurzaam ondernemen
Hoewel een duurzaamheidsverslag voor MKB-bedrijven vooralsnog niet verplicht is, doe je er als ondernemer goed aan je nu alvast te oriënteren. Want het is hooguit een kwestie van tijd dat CSRD ook voor het MKB gaat gelden. Dat betekent: inventariseren en vastleggen welk maatschappelijk doel je wilt bereiken, welke middelen daarvoor beschikbaar zijn, en wie ervoor verantwoordelijk is. En: hoe je de maatschappelijke doelen kunt verankeren in je bedrijfsstrategie. Bij dit duurzame ondernemen kan een financieel adviseur behulpzaam zijn, niet alleen in de wijze van rapporteren, maar ook in zakelijk advies.

Duurzaamheid biedt kansen
Overigens hoef je als MKB-ondernemer niet te wachten tot het duurzaamheidsverslag verplicht wordt. Je kunt ook nu al, op vrijwillige basis, in je jaarverslag laten zien dat je met je bedrijf aandacht hebt voor duurzaamheid. Dat hoeft niet direct ingewikkeld te zijn. Je kunt eenvoudig beginnen, bijvoorbeeld door het verbruik van energie of bepaalde grond- en hulpstoffen te meten, te rapporteren, en waar mogelijk maatregelen te treffen om dat verbruik omlaag te brengen. Of door te onderzoeken of je afval- of restproducten kunt hergebruiken, in je eigen onderneming of in die van anderen. Duurzaamheid wordt nog teveel gezien als een last, terwijl het dus juist ook kansen biedt. 

Gert-Jan van der Wielen

0412 641 110
gert-jan@tenzingaccountants.nl
 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn