People, Planet, P…..?

woensdag 18 januari 2023
  
Bedrijven die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden extra gewaardeerd door klanten, leveranciers en investeerders. People, Planet en Profit vormde lange tijd het uitgangspunt voor deze manier van ondernemen. Maar de interpretatie van het begrip profit beperkte zich veelal tot ‘bedrijfswinst’. De oorspronkelijke betekenis, namelijk de waarde die bedrijven toevoegen aan de maatschappij, bleef vaak buiten beschouwing. Tegenwoordig zien we een verandering: het begrip profit is verschoven van prosperity (welvaart) naar purpose (doel).

De juiste balans tussen People, Planet en Profit (triple P) in de bedrijfsvoering vormt al geruime tijd de basis voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De zogenaamde ‘triple bottom line’ theorie (John Elkington, 1994) was een reactie op het groeiende besef dat de focus op winst op korte termijn, onvoorziene kosten veroorzaakt op de lange termijn. Hoewel winst maken voor bedrijven nog steeds een voorwaarde is om te kunnen voortbestaan, bepalen de inzichten vanuit People en Planet steeds meer de voorwaarden waaronder die winst kan en mag worden gemaakt. 
 

Welke winst bedoelen we?
Hoewel het woord ‘profit’ (winst) in de triple P-context oorspronkelijk staat voor de waarde die bedrijven toevoegen aan de samenleving door werkgelegenheid te creëren, innovatie te genereren en belasting te betalen, werd en wordt het begrip vaak vertaald als ‘bedrijfswinst’. Om te benadrukken dat, naast economische winst, ook maatschappelijke winst in de afwegingen aandacht moest krijgen, werd in 2002 de term ‘profit’ vervangen door ‘prosperity’ (welvaart). Tegelijk wilde men het verschil tussen doel en middel benadrukken; waar het verbeteren van onze impact op mens, planeet en welvaart een doel is, is winst een middel om dat te bewerkstelligen.

Purpose in plaats van Profit

In de meest recente ontwikkelingen is ‘profit’ vervangen door het begrip ‘purpose’ (doel). Volgens Henk W. Volberda (auteur van ‘De winst van purpose’) kiezen ondernemingen met een purpose een maatschappelijk doel als fundament van de onderneming en staat een winstgevend businessmodel in dienst van dat doel. Het zijn ondernemingen die zich realiseren dat zij een essentieel onderdeel zijn van de samenleving en die een bijdrage willen leveren aan de oplossing van sociaal-maatschappelijke en ecologische vraagstukken. Zij laten zien hoe ondernemingen een nieuwe rol in de maatschappij kunnen invullen zonder hun economische belangen uit het oog te verliezen.

Balans tussen sociale en financiële doelen

In dit type bedrijven is het antwoord op de vraag ‘met welk doel zijn wij op aarde?’ bepalend voor de vorm en inhoud van hun businessmodel. Het ultieme doel is een optimale balans tussen sociale en financiële doelen en daarmee verschilt purpose-gedrevenheid op onderdelen van MVO en duurzaam ondernemen. Hoewel veel ondernemingen nog een focus op economische doelstellingen hebben, zijn de purpose-gedreven ondernemingen steeds meer in opkomst.

Onderscheidend

Goed nadenken over het doel van je onderneming helpt. Want onderzoek laat zien dat purpose-gedreven ondernemingen zich positief onderscheiden; ze zijn innovatiever, goed in het bedienen van alle stakeholders en ze leveren betere prestaties. Dat draagt bij aan een goede reputatie en een onderscheidende identiteit. En daarmee presteren deze ondernemingen ook beter op de arbeidsmarkt. Een duidelijke purpose verhoogt niet alleen de loyaliteit van medewerkers maar versterkt ook de aantrekkingskracht op mensen die behoren tot de generaties Y en Z.


Karel Jan van Kesteren

VKBC │van Kesteren Business Consulting

06 – 222 50 661

kareljan@vkbc.eu 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn