Minder erfbelasting over je nalatenschap, hoe regel je dat als ondernemer?

maandag 3 april 2023
  
Stel, je bent ondernemer (m/v), je bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap en je hebt kinderen. Dan brengt het wettelijk erfrecht mee dat bij jouw overlijden je partner (m/v) - de zogenoemde langstlevende - het eigendom erft van alle bezittingen en schulden die je nalaat. Dus ook het eigendom van de onderneming. Je kinderen daarentegen erven een geldvordering op je partner die niet opeisbaar is zolang je partner leeft. En daar ontstaat voor hen een fiscaal nadeel. Hoe zit dat? En is er een oplossing?

Eigendom versus vordering
Het zit zo: je partner erft met het eigendom van de onderneming ook het ondernemingsvermogen. En dat valt onder de zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling, de BOR. Door de BOR is, onder bepaalde voorwaarden, de waarde van de onderneming (of een belangrijk deel ervan) niet belast met erfbelasting. Je kinderen daarentegen erven niet het eigendom, maar een vordering. Daardoor kunnen zij niet van de BOR profiteren. Sterker: er is over de waarde van de vordering die ze erven meteen al bij jouw overlijden erfbelasting verschuldigd. En dat terwijl de vordering pas opeisbaar wordt als je partner overlijdt.
 

Eenvoudige oplossing
Hoe los je dat op? Heel eenvoudig: door in je testament op te nemen dat de langstlevende partner niet automatisch enig eigenaar wordt, maar de bevoegdheid krijgt om het na jouw overlijden zo goed mogelijk te regelen. Je partner kan dan desgewenst na je overlijden de kinderen mede-eigenaar maken van de onderneming. Als mede-eigenaar profiteren ook je kinderen meteen van de BOR en hoeven daardoor dus minder erfbelasting te betalen. Een van de voorwaarden is wel dat de erfgenamen de onderneming tenminste vijf jaar voortzetten.


Ineke Willems

(0412) 66 56 66
i.willems@pphnotarissen.nl 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn