Cybersecurity voor MKB bedrijven – geen optie, maar keiharde noodzaak

dinsdag 14 november 2023


Een succesvolle cyberaanval heeft vaak ernstige gevolgen: van hoge kosten voor schadeherstel tot en met reputatieschade en verlies van klanten. En hoewel over het algemeen alleen grootschalige hacks en datalekken de krant halen, zijn het vooral de kleine en middelgrote ondernemingen die een aantrekkelijk doelwit vormen voor cybercriminelen. Dat je als MKB-ondernemer maatregelen neemt en investeert in beveiligingsinfrastructuur om je bedrijf te beschermen tegen cyberdreigingen is in het hedendaagse digitale tijdperk dus van vitaal belang.

Hackers zijn zich ervan bewust dat kleine en middelgrote bedrijven vaak niet dezelfde beveiligingsmaatregelen en budgetten hebben als grote ondernemingen. Dit maakt hen tot gemakkelijke slachtoffers. En de gevolgen van een geslaagde cyberaanval zijn groot, variërend van verstoring van de bedrijfsvoering en operationele stilstand tot en met aanzienlijke kosten en juridische problemen. Om je bedrijf beter te beschermen tegen cyberdreigingen moet je als ondernemer stappen nemen om de internetbeveiliging van je bedrijf te versterken: 

 • Bewustwording en training - Zorg ervoor dat je medewerkers goed op de hoogte zijn van de risico's van cyberaanvallen en voorzie ze van regelmatige training over veiligheidsprotocollen.

 • Sterk wachtwoordbeleid - Implementeer een strikt wachtwoordbeleid dat het gebruik van sterke, unieke wachtwoorden bevordert in combinatie met 2-weg verificatie.

 • Beveiligingsupdates - Zorg ervoor dat al je software, besturingssystemen en beveiligingsprogramma's up-to-date zijn om kwetsbaarheden te verminderen.

 • Gegevensback-ups - Regelmatige back-ups van belangrijke gegevens zijn van cruciaal belang om gegevensverlies bij een cyberaanval te minimaliseren.

 • Externe expertise - Overweeg het inhuren van cybersecurity-experts of externe dienstverleners om je beveiliging te evalueren en te verbeteren.

  EU-richtlijn NIS2
  Om aan de groeiende bedreigingen van cybercriminaliteit het hoofd te bieden komt de EU met NIS2: regelgeving op het gebied van internetbeveiliging. NIS2 is gericht op het waarborgen van de veiligheid en veerkracht van netwerken en informatiesystemen. Deze richtlijn gaat eind 2024 in Nederland gelden en verplicht bedrijven die van vitaal belang zijn voor de maatschappij om passende veiligheidsmaatregelen te nemen en incidenten te melden die van invloed kunnen zijn op de continuïteit van essentiële diensten. Enkele aspecten van NIS2:

 • Identificatie van essentiële diensten - Kleinere bedrijven in sectoren zoals energie, financiën, gezondheidszorg en digitale infrastructuur moeten vaststellen of ze als aanbieder van essentiële diensten worden beschouwd en moeten voldoen aan de voorschriften van NIS2.

 • Verbeterde beveiligingsmaatregelen - NIS2 vereist dat bedrijven passende beveiligingsmaatregelen implementeren, zoals incidentresponsplannen, risicobeoordelingen en veiligheidsmaatregelen om cyberaanvallen te voorkomen. Het is van belang dat je als ondernemer deze maatregelen serieus neemt en investeert in je beveiligingsinfrastructuur.

 • Meldplicht - Bedrijven moeten cyberincidenten melden bij de toezichthouder en het Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Dit team kan hulp en bijstand verlenen. De meldplicht is mede bedoeld om informatie over nieuwe bedreigingen en incidenten te delen, zodat andere organisaties hiervan kunnen leren.

 • Samenwerking met dienstverleners - Bedrijven kunnen externe dienstverleners inschakelen voor hun netwerk- en informatiesystemen. Wel is het dan van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat deze dienstverleners ook voldoen aan NIS2-richtlijn, want als ondernemer ben je nog steeds verantwoordelijk voor de veiligheid van je bedrijfsgegevens.

 • Keiharde noodzaak
  Als ondernemer kun je vandaag de dag de risico's van cyberaanvallen niet langer negeren. NIS2 biedt een juridisch kader voor bedrijven die van vitaal belang zijn voor de maatschappij om de internetbeveiliging te verbeteren. Maar het is voor élke onderneming van belang om proactieve stappen te zetten om zich te beschermen tegen de steeds evoluerende bedreigingen van het digitale tijdperk. De druk om cybersecurity serieus te nemen wordt bovendien ook vanuit het werkveld steeds groter. Zo wordt bij aanbestedingen steeds vaker deugdelijke cybersecurity vereist. Immers, één kwetsbare schakel in de keten kan grote gevolgen hebben voor de andere deelnemers. Cybersecurity is kortom geen optie meer, maar keiharde noodzaak. 

  Contact
  Zijn je bedrijfsprocessen complex en/of is je data gevoelig, dan doe je er goed aan om je beveiligingsvraagstuk neer te leggen bij een deskundige partij als Princen group. We zijn je graag van dienst met onze expertise.

  Vond je deze blog interessant?

   

   
  Frans Princen

  06-51055016
  frans.princen@princen-group.com
  Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn