Hogere drempels voor verplichte jaarrekening controle – wat betekent dat voor jouw bedrijf?

maandag 11 december 2023


Of je bedrijf wettelijk verplicht is om de jaarrekening te laten controleren hangt onder meer af van de hoogte van je omzet. Nu de inflatie in veel sectoren zorgt voor hogere omzetten en een hoger balanstotaal, worden naar verwachting veel meer MKB-bedrijven controleplichtig. Dat leidt niet alleen tot een (onverwachte) extra kostenpost voor deze bedrijven, maar ook tot capaciteitsissues bij accountantsorganisaties die de controles moeten uitvoeren. Om dat te voorkomen heeft de Europese Commissie de drempelwaarden voor wettelijk verplichte jaarrekeningcontroles verhoogd.

Het controleren van jaarrekeningen is een essentieel onderdeel van het financiële landschap, met verplichte controles die een belangrijke rol spelen in het waarborgen van transparantie en betrouwbaarheid. Deze jaarlijkse praktijk, voorgeschreven door wet- en regelgeving en uitgevoerd door onafhankelijke accountants, biedt stakeholders een geruststellende blik in de financiële gezondheid van een organisatie. Het beschermt investeerders, crediteuren en andere belanghebbenden tegen onjuiste of misleidende informatie.

Verplichte controle
De controle van een jaarrekening is wettelijk verplicht voor bedrijven die in twee opvolgende boekjaren voldoen aan twee van de volgende criteria: omzet van meer dan 12 miljoen; balanstotaal van meer dan 6 miljoen; meer dan 50 werknemers (fte). Deze drempelwaarden zijn van kracht sinds 2013. Maar door inflatie en prijsverhogingen pakt de omzet van veel bedrijven hoger uit dan voorgaande jaren. Dat betekent dat veel meer bedrijven dan voordien voldoen aan de genoemde criteria en dus controleplichtig worden, wat leidt tot een aanzienlijke lastenverzwaring. 

Druk bij accountantsorganisaties
Een toename van het aantal controleplichtige bedrijven legt bovendien nog meer druk bij accountantsorganisaties die de controles moeten uitvoeren. Deze organisaties hebben namelijk te kampen met forse personeelskrapte, waardoor er geen ruimte is voor een eventuele aanwas van jaarrekeningcontroles. Dat zou er mogelijk toe kunnen leiden dat je als ondernemer je bij wet verplichte jaarrekeningcontrole moeilijk - of zelfs helemaal niet - krijgt ondergebracht bij een daartoe geautoriseerde accountantsorganisatie.

Nieuwe richtlijn
Om deze problemen te voorkomen heeft de Europese Commissie mede op initiatief van de NBA (de beroepsorganisatie van accountants) besloten de maximale grensbedragen voor de verplichte jaarrekeningcontrole te laten meegroeien met de hoge inflatie. De groottecriteria voor omzet en balanstotaal worden met 25% verhoogd. De nieuwe richtlijn wordt van toepassing voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2024. 

De tijd dringt
Om ondernemingen zo snel mogelijk gebruik te laten maken van de bijgestelde drempelwaarden, mogen individuele lidstaten er ook voor kiezen ondernemingen toe te staan de richtlijn toe te passen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2023. De ogen zijn nu gericht op de Nederlandse wetgever om de aangepaste EC-richtlijn op de kortst mogelijke termijn te implementeren, zodat ondernemingen snel duidelijkheid hebben en nog in het huidig boekjaar hun voordeel kunnen doen met de bijgestelde grensbedragen. De tijd begint echter te dringen, Nederlandse wetgever!

 
Frank van Liempt

0412-641110
frank@tenzingaccountants.nl


Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn