Participatie in aandelen en steward ownership: zó behoud je je medewerkers

maandag 8 januari 2024


In deze krappe arbeidsmarkt moet je als organisatie steeds beter je best doen om goede werknemers te behouden en nieuwe goede mensen aan te trekken. Medewerkersparticipatie, financieel of in de vorm van steward ownership, kan daarin een krachtig instrument zijn. Het versterkt niet alleen de band tussen medewerkers en het bedrijf, maar fungeert ook als een waardevolle motivator, een wervingsinstrument en een middel om de loyaliteit te vergroten.

Financiële medewerkersparticipatie is er in soorten en maten. Welke vorm je kiest is afhankelijk van specifieke behoeften van de organisatie en de medewerkers. Winstdelingen en bonussen zijn de bekendste vormen. Het zijn mooie toevoegingen op het salaris en het totaalpakket dat je je medewerkers kunt bieden. Maar deze regelingen zijn vaak niet voldoende om medewerkers echt te binden. Meer effect sorteer je met echt eigenaarschap in de vorm van (certificaten van) aandelen. 

Mede-eigenaar
Via aandelen of certificaten van aandelen worden medewerkers een stukje mede-eigenaar. Dat kan hen motiveren om zich meer in te zetten voor de langetermijnsuccessen van je onderneming, aangezien hun persoonlijke financiële belangen nu direct gekoppeld zijn aan de prestaties van het bedrijf. Het versterken van deze financiële band vergroot de kans dat medewerkers niet alleen blijven, maar ook actief bijdragen aan de groei en stabiliteit van je bedrijf.

Incentive
Bovendien kan het aanbieden van aandelen als onderdeel van het beloningspakket een effectieve manier zijn om getalenteerde medewerkers aan te trekken en te behouden. In een competitieve arbeidsmarkt kan het vooruitzicht op aandelenbezit een sterke incentive zijn. Het geeft werknemers het gevoel dat ze deel uitmaken van het succesverhaal van het bedrijf en beloont hen voor hun bijdragen op een tastbare manier.

Gedeeld succes
Medewerkersparticipatie in aandelen draagt ook bij aan een gevoel van gelijkheid binnen de organisatie. Door alle werknemers, van leidinggevenden tot basisniveau, de mogelijkheid te bieden om aandelen te verwerven, wordt een cultuur van gedeeld succes bevorderd. Dit kan het teamgevoel versterken en de samenwerking bevorderen tussen verschillende afdelingen en niveaus binnen je organisatie.

Loyaliteit
Een ander voordeel van deze aanpak is het vermogen om de loyaliteit van medewerkers te vergroten. Aangezien werknemers financieel betrokken zijn bij het bedrijf, zijn ze minder geneigd om over te stappen naar een andere werkgever. Dit draagt bij aan het verminderen van het verloop van personeel, wat op zijn beurt kosten bespaart in termen van werving en training van nieuwe medewerkers.

Steward ownership
Naast deze traditionele vormen van gedeeld eigenaarschap is er een opkomende benadering die de focus verlegt van winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde naar duurzaamheid, langetermijnwaarde en sociale verantwoordelijkheid: steward ownership. In plaats van het traditionele aandeelhouderschap, waarbij de besluitvorming en zeggenschap geconcentreerd zijn bij degenen met de meeste aandelen, staat steward ownership voor een gedecentraliseerde en inclusieve benadering van eigendom. Het is een model dat niet alleen winst nastreeft, maar ook een erfenis van verantwoordelijkheid en waarde wil achterlaten voor toekomstige generaties.

Voordelen
Steward-owned bedrijven zijn vaak veerkrachtiger in tijden van economische onzekerheid, omdat ze minder afhankelijk zijn van kortetermijnwinsten. Door zich te concentreren op langetermijndoelen, dragen steward-owned bedrijven bij aan duurzame waardecreatie voor alle belanghebbenden. Bovendien bevordert steward ownership de betrokkenheid van werknemers, aangezien ze een directe rol spelen in besluitvorming en het succes van het bedrijf.

Tot slot
De krapte op de arbeidsmarkt dwingt je als werkgever om een stap extra te zetten om medewerkers aan te trekken, te binden en te boeien. Medewerkersparticipatie kan daarin behulpzaam zijn. Immers, mede-eigenaarschap versterkt bij werknemers het gevoel van verbondenheid met je bedrijf. De keuze van de voor jouw bedrijf meest geschikte vorm is echter geen eenvoudige. Het is belangrijk om een evenwichtige benadering te hanteren. Daarom is het raadzaam je daarover te laten adviseren door een deskundige.
 
Karel Jan van Kesteren
VKBC │Trusted Business Partner - verstand van zaken én van mensen 
06 – 222 50 661
kareljan@vkbc.eu
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn