John Verheijen
0412 692 565
john.verheijen@straefin.nl  

John Verheijen

Straefin Consultancy

John Verheijen heeft in 1998 Straefin Consultancy B.V. opgericht en is sindsdien als zelfstandig ondernemer actief. John kan worden gezien als een allround financieel deskundige op het gebied van corporate finance. Zijn aandachtsgebied richt zich met name op de advisering rondom de complexere financieringsvraagstukken en het begeleiden van aan- en verkopen van ondernemingen.

Straefin Consultancy B.V. is een onafhankelijk adviesbureau dat zich toelegt op het (financieel) structureren van ondernemingen en instellingen, het verwerven van risicodragend vermogen en bancaire financieringen, het procesmatig en financieel begeleiden van aan- en verkopen van ondernemingen en instellingen alsmede strategische advisering van ondernemers. Daarnaast houdt John zich ook nadrukkelijk bezig met managementcoaching, waarbij onder meer aan de orde komen het spiegelen van de ondernemer, het opzetten van een managementstructuur en het coachen van het managementteam. In enkele gevallen is dit middels een commissariaat geformaliseerd.

John heeft een proactieve instelling en beschikt over een analytisch denkvermogen, dat hij op een zeer duidelijke manier over kan brengen op zijn relaties. Hierdoor wordt er altijd op een gelijkwaardig niveau gecommuniceerd. John is direct, heeft een vasthoudende instelling en is een onderhandelaar die werkt op het scherpst van de snede zodat te allen tijde het beste resultaat voor zijn relaties wordt bereikt.

John heeft zijn ervaring opgedaan bij een tweetal handelsbedrijven en met name de zakelijke financiële dienstverlening. Gedurende een periode van ruim 12 jaar is hij werkzaam geweest binnen het bankwezen waarbij hij diverse directiefuncties heeft bekleed. Aansluitend is John als interim-directeur actief geweest bij enkele grotere organisaties. In het verleden heeft hij diverse bestuursfuncties vervuld waaronder lid van de gemeenteraad. Momenteel bekleedt John posities binnen een drietal Raden van Commissarissen alsmede enkele Adviesraden van diverse soorten ondernemingen.